Shahla Zoland - Raees Jomhour (ft Moshtaba Golsari)

Shahla Zoland

Raees Jomhour (ft Moshtaba Golsari)

Lyrics: Shahram Farshid
Compose: Shahram Farshid
Music: Shahram Farshid
Product Designer: Neda Farshid
Cinamatoprahy: Pedram Shafahi | MrAworld
Light & Camera: Shahab Moradi
Director: Shahram Farshid