Parvaneh Parastesh - Yak Zan

Parvaneh Parastesh

Yak Zan

Lyrics - Maryam Zakeri
Music - Shahram Farshid