Jamshid Parwani - Qalbam Duk Duk Mekona

Jamshid Parwani

Qalbam Duk Duk Mekona

Lyrics - Shirshah
Compose - Folk