Freshta Sama - Uzbeki

Freshta Sama

Uzbeki

Lyrics & Compose - Elyar Sohil
Music - Elyar Sohil
Directed - Freshta Sama
Director - Ibrahim Simsek