Ebrahim Salar - Bayne Gandum

Ebrahim Salar

Bayne Gandum

lyrics - Naser Nader
Music - Taher Khavari
Donya Media House