Baktash Joya - Khyal
Baktash Joya
Khyal
Plays: 1550